136/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 136/2010 Sb.
Částka 50
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 14. 5. 2010
Platnost od 14. 5. 2010
Účinnost od 14. 5. 2010
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 120/2002 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §16, §35 (změny),
  • v příloze č. 2 se doplňují položky č. 1, 6 až 15, 17 až 25, 27 a 28.

Účinnost změn 14.5.2010.