246/2013 Sb. - Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování
ikona P
Číslo předpisu 246/2013 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 24. 7. 2013
Rozeslán dne 19. 8. 2013
Platnost od 19. 8. 2013
Účinnost od 19. 8. 2013
Provádí předpis 240/2013 Sb.
Novelizován předpisem 185/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje požadavky na obsah a strukturu statutu fondu kolektivního investování.

Účinnost 19.8.2013.