69/1967 Sb. - Zákon o národních výborech
ikona P
Číslo předpisu 69/1967 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 29. 6. 1967
Rozeslán dne 13. 7. 1967
Platnost od 13. 7. 1967
Účinnost od 1. 1. 1968
Poznámka k účinnosti Ustanovení §70 odst. 2 nabývá účinnosti dne 13.7.1967. Ustanovení §79 odst. 1 nabývá účinnosti dnem, kdy budou provedeny volby v příštím volebním období a ustanovení §79 odst. 2 nabývá účinnosti dne 13.7.1967.
Platnost do 23. 11. 1990
Pr. př. je v úplném znění 28/1972 Sb., 31/1983 Sb., 140/1988 Sb.
Opraven předpisem 27/1983 Sb., 65/1983 Sb.
Novelizuje předpis 36/1960 Sb., 83/1961 Sb., 32/1963 Sb., 34/1964 Sb., 93/1964 Sb., 109/1964 Sb.
Ruší předpis 143/1949 Sb., 59/1959 Sb., 65/1960 Sb., 66/1960 Sb., 71/1960 Sb., 189/1960 Sb., 93/1961 Sb., 102/1961 Sb., 11/1962 Sb.
Novelizován předpisem 29/1968 Sb., 85/1968 Sb., 175/1968 Sb., 40/1969 Sb., 41/1969 Sb., 33/1970 Sb., 147/1970 Sb., 57/1971 Sb., 116/1971 Sb., 146/1971 Sb., 49/1982 Sb., 137/1982 Sb., 133/1985 Sb., 115/1988 Sb., 127/1990 Sb.
Prováděn předpisem 107/1967 Sb., 109/1967 Sb., 9/1968 Sb., 135/1971 Sb., 1/1972 Sb., 67/1976 Sb., 28/1978 Sb., 116/1978 Sb., 151/1982 Sb., 152/1982 Sb., 154/1982 Sb., 7/1985 Sb., 1/1988 Sb., 151/1989 Sb., REG 891703
Zrušen předpisem 367/1990 Sb.