67/1976 Sb. - Vyhláška, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
ikona P
Číslo předpisu 67/1976 Sb.
Částka 13
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška KNV
Přijat dne 18. 5. 1976
Rozeslán dne 24. 6. 1976
Platnost od 24. 6. 1976
Účinnost od 1. 7. 1976
Provádí předpis 69/1967 Sb., 130/1974 Sb.