28/1978 Sb. - Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
ikona P
Číslo předpisu 28/1978 Sb.
Částka 5
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 1977
Rozeslán dne 10. 3. 1978
Platnost od 10. 3. 1978
Účinnost od 1. 4. 1978
Provádí předpis 69/1967 Sb., 130/1974 Sb.