71/1960 Sb. - Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů
ikona P
Číslo předpisu 71/1960 Sb.
Částka 27
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 6. 1960
Rozeslán dne 13. 6. 1960
Platnost od 13. 6. 1960
Účinnost od 13. 6. 1960
Poznámka k účinnosti Nařízení nabývá účinnosti 13.6.1960 s výjimkou ustanovení §18 odst. 6 písm. b), §20 odst. 7 písm. b) a §30 odst. 3, které nabývají účinnosti 1.1.1961.
Platnost do 30. 12. 1967
Provádí předpis 65/1960 Sb.
Novelizován předpisem 11/1962 Sb., 87/1962 Sb., 32/1963 Sb.
Prováděn předpisem 151/1960 Sb., 84/1962 Sb.
Zrušen předpisem 69/1967 Sb.