102/1961 Sb. - Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství
ikona P
Číslo předpisu 102/1961 Sb.
Částka 48
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 9. 1961
Rozeslán dne 29. 9. 1961
Platnost od 29. 9. 1961
Účinnost od 29. 9. 1961
Platnost do 30. 12. 1967
Provádí předpis 65/1960 Sb.
Zrušen předpisem 69/1967 Sb.