49/1982 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
ikona P
Číslo předpisu 49/1982 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 27. 4. 1982
Rozeslán dne 11. 5. 1982
Platnost od 11. 5. 1982
Účinnost od 1. 7. 1982
Novelizuje předpis 18/1958 Sb., 60/1961 Sb., 102/1963 Sb., 103/1963 Sb., 41/1964 Sb., 61/1964 Sb., 62/1964 Sb., 69/1967 Sb., 130/1974 Sb., 100/1975 Sb., 129/1975 Sb., 130/1975 Sb., 77/1976 Sb., 77/1978 Sb., 68/1979 Sb.
Novelizován předpisem 138/1982 Sb.