137/1982 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
ikona P
Číslo předpisu 137/1982 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 8. 11. 1982
Rozeslán dne 22. 11. 1982
Platnost od 22. 11. 1982
Účinnost od 1. 1. 1983
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V nabývá účinnosti dne 1.4.1983.
Opraven předpisem 27/1983 Sb.
Novelizuje předpis 68/1951 Sb., 122/1951 Sb., 60/1961 Sb., 61/1961 Sb., 135/1961 Sb., 136/1961 Sb., 40/1964 Sb., 51/1964 Sb., 52/1964 Sb., 53/1966 Sb., 69/1967 Sb., 126/1968 Sb., 142/1970 Sb., 146/1971 Sb., 18/1975 Sb., 36/1975 Sb., 50/1976 Sb., 77/1976 Sb., 127/1981 Sb.
Ruší předpis 109/1967 Sb., 57/1971 Sb.