115/1988 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
ikona P
Číslo předpisu 115/1988 Sb.
Částka 24
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 27. 6. 1988
Rozeslán dne 28. 6. 1988
Platnost od 28. 6. 1988
Účinnost od 1. 7. 1988
Platnost do 23. 11. 1990
Novelizuje předpis 69/1967 Sb., 111/1967 Sb.
Ruší předpis 161/1951 Ú.l., 151/1982 Sb.
Prováděn předpisem 214/1988 Sb.
Zrušen předpisem 367/1990 Sb., 418/1990 Sb.