116/1978 Sb. - Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
ikona P
Číslo předpisu 116/1978 Sb.
Částka 26
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška KNV
Přijat dne 19. 9. 1978
Rozeslán dne 27. 9. 1978
Platnost od 27. 9. 1978
Účinnost od 1. 10. 1978
Provádí předpis 69/1967 Sb., 130/1974 Sb.
Novelizován předpisem 49/1980 Sb.