29/1968 Sb. - Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy
ikona P
Číslo předpisu 29/1968 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 27. 2. 1968
Rozeslán dne 9. 3. 1968
Platnost od 9. 3. 1968
Účinnost od 9. 3. 1968
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 36/1960 Sb., 121/1962 Sb., 36/1964 Sb., 60/1965 Sb., 70/1965 Sb., 69/1967 Sb., 113/1967 Sb., 114/1967 Sb.
Novelizován předpisem 44/1971 Sb., 335/1991 Sb.
Zrušen předpisem 51/2020 Sb.