146/1971 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
ikona P
Číslo předpisu 146/1971 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 20. 12. 1971
Rozeslán dne 23. 12. 1971
Platnost od 23. 12. 1971
Účinnost od 1. 1. 1972
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 86/1949 Sb., 92/1949 Sb., 94/1949 Sb., 218/1949 Sb., 219/1949 Sb., 220/1949 Sb., 221/1949 Sb., 222/1949 Sb., 223/1949 Sb., 57/1950 Sb., 572/1950 Ú.l., 36/1951 Sb., 68/1951 Sb., 11/1955 Sb., 50/1955 Sb., 40/1956 Sb., 61/1956 Sb., 41/1957 Sb., 55/1957 Sb., 79/1957 Sb., 81/1957 Sb., 82/1957 Sb., 18/1958 Sb., 21/1958 Sb., 22/1958 Sb., 84/1958 Sb., 14/1959 Sb., 71/1959 Sb., 153/1959 Ú.l., 67/1960 Sb., 166/1960 Sb., 40/1961 Sb., 76/1961 Sb., 135/1961 Sb., 149/1961 Sb., 23/1962 Sb., 37/1963 Sb., 38/1963 Sb., 102/1963 Sb., 103/1963 Sb., 40/1964 Sb., 41/1964 Sb., 51/1964 Sb., 60/1964 Sb., 61/1964 Sb., 62/1964 Sb., 102/1964 Sb., 103/1964 Sb., 110/1964 Sb., 127/1964 Sb., 62/1965 Sb., 65/1965 Sb., 104/1965 Sb., 42/1966 Sb., 45/1966 Sb., 46/1966 Sb., 53/1966 Sb., 66/1966 Sb., 77/1966 Sb., 80/1966 Sb., 81/1966 Sb., 97/1966 Sb., 104/1966 Sb., 108/1966 Sb., 35/1967 Sb., 47/1967 Sb., 57/1967 Sb., 69/1967 Sb., 98/1967 Sb., 70/1968 Sb., 137/1968 Sb., 39/1969 Sb., 74/1969 Sb., 126/1971 Sb.
Ruší předpis 175/1968 Sb., 40/1969 Sb., 41/1969 Sb.
Novelizován předpisem 37/1973 Sb., 134/1973 Sb., 129/1975 Sb., 77/1976 Sb., 96/1977 Sb., 33/1978 Sb., 137/1982 Sb., 120/1983 Sb., 31/1984 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.