28/1972 Sb. - Zákon o národních výborech - úplné znění zákona č. 69/1967 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 28/1972 Sb.
Částka 10
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 29. 6. 1967
Rozeslán dne 16. 5. 1972
Platnost od 16. 5. 1972
Účinnost od 1. 1. 1972
Platnost do 23. 11. 1990
Úplné znění pr. př. 69/1967 Sb.
Zrušen předpisem 367/1990 Sb.