146/1989 Sb. - Vyhláška o odměňování pracovníků v malých organizacích
ikona P
Číslo předpisu 146/1989 Sb.
Částka 32
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 10. 1989
Rozeslán dne 14. 12. 1989
Platnost od 14. 12. 1989
Účinnost od 1. 1. 1990
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dne 1.1.1991.
Platnost do 30. 4. 1992
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Novelizován předpisem 1/1992 Sb.
Zrušen předpisem 143/1992 Sb.