63/1968 Sb. - Vyhláška o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem
ikona P
Číslo předpisu 63/1968 Sb.
Částka 21
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 5. 1968
Rozeslán dne 10. 6. 1968
Platnost od 10. 6. 1968
Účinnost od 10. 6. 1968
Platnost do 31. 12. 2000
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Novelizován předpisem 200/1968 Sb., 121/1982 Sb., 188/1988 Sb., 3/1991 Sb., 1/1992 Sb.
Zrušen předpisem 497/2000 Sb.