357/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 357/2003 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 29. 10. 2003
Platnost od 29. 10. 2003
Účinnost od 29. 10. 2003
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 40/1993 Sb.
Zrušen předpisem 186/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §5 až §13, §16, §17, §18a (změny),
  • vkládá se nový §18b,
  • vkládá se nový §18c,
  • §21, §23, §24, §26 (změny),
  • Doplňuje se příloha k zákonu č. 40/1993 Sb. „DOTAZNÍK k žádosti o udělení státního občanství“.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Prohlášení o nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky učiněná dětmi staršími 15 let nebo žádosti o udělení státního občanství těmito dětmi podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do nabytí jeho účinnosti, se vyřizují podle dosavadních právních předpisů.
  2. Žádosti slovenských státních občanů, kteří měli k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a kteří nabyli státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí jeho účinnosti, se považují za prohlášení podaná podle §18b zákona č. 40/1993 Sb., ve znění tohoto zákona.

Čl. III - zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
Účinnost změn 29.10.2003.