425/2013 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ČR
ikona P
Číslo předpisu 425/2013 Sb.
Částka 165
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2013
Rozeslán dne 20. 12. 2013
Platnost od 20. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2014
Provádí předpis 186/2013 Sb.
Zrušen předpisem 191/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví

  • vzor listiny o nabytí státního občanství České republiky udělením,
  • vzor listiny o nabytí státního občanství České republiky prohlášením,
  • vzory dokladu o pozbytí státního občanství České republiky,
  • vzor osvědčení podle §43 zákona, a
  • vzor osvědčení podle §48 zákona.

Účinnost 1.1.2014.