191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ČR
ikona P
Číslo předpisu 191/2014 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 8. 2014
Rozeslán dne 3. 9. 2014
Platnost od 3. 9. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Ruší předpis 425/2013 Sb.
Provádí předpis 186/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví vzory dokladů podle zákona o státním občanství České republiky.
§6 - Zrušovací ustanovení