46/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 46/2006 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2006
Rozeslán dne 27. 2. 2006
Platnost od 27. 2. 2006
Účinnost od 27. 2. 2006
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 193/1999 Sb.
Zrušen předpisem 186/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.
Změny v ustanoveních:

  • vkládá se nový §5a, který zní:
    "§5a Prohlášení podle §1, která nebyla učiněna ve lhůtě stanovené v §5, lze opětovně činit ode dne 1. června 2005.".

Účinnost změn 27.2.2006.