137/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství ČR
ikona P
Číslo předpisu 137/1993 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 1993
Rozeslán dne 12. 5. 1993
Platnost od 12. 5. 1993
Účinnost od 12. 5. 1993
Platnost do 31. 12. 2013
Provádí předpis 40/1993 Sb.
Zrušen předpisem 186/2013 Sb.