433/2013 Sb. - Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR
ikona P
Číslo předpisu 433/2013 Sb.
Částka 170
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2013
Rozeslán dne 23. 12. 2013
Platnost od 23. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 186/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem vnitra upravuje pro účely udělování státního občanství České republiky

  1. rozsah znalostí českého jazyka a rozsah základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky,
  2. bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka a reálií, včetně zkušebního řádu a zveřejňování informace o její organizaci,
  3. vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka a reálií,
  4. jazykové zkoušky, které bez dalšího nahrazují jazykovou část zkoušky z jazyka a reálií.

Účinnost 1.1.2014.