337/1993 Sb. - Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství ČR státním občanům SR
ikona P
Číslo předpisu 337/1993 Sb.
Částka 85
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 12. 1993
Rozeslán dne 31. 12. 1993
Platnost od 31. 12. 1993
Účinnost od 1. 1. 1994
Platnost do 30. 12. 2013
Novelizuje předpis 40/1993 Sb.
Zrušen předpisem 186/2013 Sb.