223/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
ikona P
Číslo předpisu 223/1999 Sb.
Částka 76
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 1999
Rozeslán dne 12. 10. 1999
Platnost od 12. 10. 1999
Účinnost od 1. 12. 1999
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 18/1992 Sb., 368/1992 Sb., 118/1995 Sb.
Novelizován předpisem 587/2004 Sb., 41/2009 Sb.