117/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu
ikona P
Číslo předpisu 117/2012 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 29. 3. 2012
Rozeslán dne 6. 4. 2012
Platnost od 6. 4. 2012
Účinnost od 6. 4. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí a §39 a §40 nabývají účinnosti dne 1.1.2013.
Provádí předpis 426/2011 Sb., 427/2011 Sb.
Novelizován předpisem 145/2014 Sb., 476/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a
 2. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje

 1. způsob dodržování jednotlivých pravidel výkonu činnosti penzijní společnosti podle §49 a §50 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 2. požadavky na pověření k výkonu činnosti penzijní společnosti jinou osobou a požadavky na výkon činnosti penzijní společnosti jinou osobou podle §51 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 3. způsob plnění pravidel jednání penzijní společnosti podle §54 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 4. obsah a způsob podání informace účastníkovi penzijní společností v případech stanovených v §79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a v §130 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 5. lhůty, ve kterých je penzijní společnost povinna informovat účastníky o skutečnostech uvedených v §82 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a v §133 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 6. druhy, limity, způsob používání a požadavky na kvalitativní kritéria technik a nástrojů, které může důchodový fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle §52 odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém spoření a které může účastnický fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle §102 odst. 6 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 7. postup pro vyhodnocování míry rizika spojeného s finančními deriváty podle §52 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém spoření a podle §102 odst. 6 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 8. způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu podle §63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a způsob stanovení reálné hodnoty majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu podle §115 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 9. požadavky na kvalitativní kritéria investičních nástrojů, do kterých může účastnický fond investovat podle §100 odst. 2 a 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 10. rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací podle §68 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a podle §59 a §118 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
 11. pravidla pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu podle §189 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Účinnost dnem vyhlášení (6.4.2012), s výjimkou ustanovení části třetí (§25 až §38) a §39 a §40, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013.