425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
ikona P
Číslo předpisu 425/2012 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 12. 11. 2012
Rozeslán dne 5. 12. 2012
Platnost od 5. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Ruší předpis 302/2010 Sb.
Provádí předpis 6/1993 Sb., 426/2011 Sb., 427/2011 Sb.
Novelizován předpisem 476/2017 Sb., 404/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
  2. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a
  3. č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní společností České národní bance.

§9 - Přechodná ustanovení

  1. Penzijní společnost za sebe a obhospodařovaný transformovaný fond sestaví ke dni účinnosti této vyhlášky a předloží do 20. dne od nabytí účinnosti této vyhlášky výkaz PSP (ČNB) 10-12 "Měsíční rozvaha penzijní společnosti /fondu".
  2. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy nebo informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2012, platí vyhláška č. 302/2010 Sb.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 302/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu se zrušuje.

Účinnost 1.1.2013.