57/2012 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
ikona P
Číslo předpisu 57/2012 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 2. 2012
Rozeslán dne 28. 2. 2012
Platnost od 28. 2. 2012
Účinnost od 28. 2. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení §15 nabývá účinnosti dne 1.1.2013.
Provádí předpis 426/2011 Sb., 427/2011 Sb.
Novelizován předpisem 476/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a
  2. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

Předmět úpravy
České národní banky stanoví minimální náležitosti statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu a jejich změny, které podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.

Účinnost dnem vyhlášení (28.2.2012), s výjimkou ustanovení §15, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.