104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 104/2017 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 4. 2017
Platnost od 4. 4. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Novelizuje předpis 252/1997 Sb., 219/2000 Sb., 365/2000 Sb., 215/2004 Sb., 319/2006 Sb., 359/2009 Sb., 300/2013 Sb., 181/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a změna některých dalších zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

  • Změny v §2fb zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
  • Změna v §14a odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
  • V zákoně č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, se vkládá nový §5a.
  • V zákoně č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se vkládá nový §2a.
  • Změna zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §12 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).