82/2018 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
ikona P
Číslo předpisu 82/2018 Sb.
Částka 43
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Přijat dne 21. 5. 2018
Rozeslán dne 28. 5. 2018
Platnost od 28. 5. 2018
Účinnost od 28. 5. 2018
Ruší předpis 316/2014 Sb.
Provádí předpis 181/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury, významný informační systém, informační systém základní služby anebo informační systém nebo síť elektronických komunikací, které využívá poskytovatel digitálních služeb, upravuje

a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace,

b) obsah a rozsah bezpečnostních opatření,

c) typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických bezpečnostních incidentů,

d) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,

e) náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku,

f) vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu a

g) způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií.

§35 - Přechodná ustanovení

§36 - Zrušovací ustanovení