317/2014 Sb. - Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
ikona P
Číslo předpisu 317/2014 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 12. 2014
Rozeslán dne 19. 12. 2014
Platnost od 19. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Provádí předpis 181/2014 Sb.
Novelizován předpisem 205/2016 Sb., 360/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Předmět úpravy
Vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle §6 písm. d) zákona.