437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
ikona P
Číslo předpisu 437/2017 Sb.
Částka 157
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Přijat dne 8. 12. 2017
Rozeslán dne 15. 12. 2017
Platnost od 15. 12. 2017
Účinnost od 1. 2. 2018
Provádí předpis 181/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Předmět úpravy

Vyhláška Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle §22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti.