316/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
ikona P
Číslo předpisu 316/2014 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška NBÚ
Přijat dne 15. 12. 2014
Rozeslán dne 19. 12. 2014
Platnost od 19. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 27. 5. 2018
Provádí předpis 181/2014 Sb.
Zrušen předpisem 82/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Předmět úpravy
Vyhláškou Národního bezpečnostního úřadu se stanoví obsah a struktura bezpečnostní dokumentace pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém, obsah bezpečnostních opatření, rozsah jejich zavedení, typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů, náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, náležitosti oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku a vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu.