285/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 285/2005 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2005
Rozeslán dne 18. 7. 2005
Platnost od 18. 7. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývají účinnosti dne 18.7.2005.
Novelizuje předpis 569/1991 Sb., 229/1992 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §1, §4, §10, §12, §17 až §19, §21, §27, §29, §36 (změny).

Účinnost těchto změn 1.10.2005.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Komoditní burza zřízená podle dosavadních právních předpisů uvede své vnitřní poměry do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 2005.
  2. Neuvede-li burza své vnitřní poměry do souladu s tímto zákonem ve lhůtě podle odstavce 1, ustanovení jejího statutu, která jsou v rozporu s tímto zákonem, pozbývají platnosti.
  • Změna v §15 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost této změny 18.7.2005.