69/1922 Sb. z. a n. - Zákon o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Číslo předpisu 69/1922 Sb. z. a n.
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon
Platnost do 30. 6. 1992
Zrušen předpisem 229/1992 Sb.