ikona Pikona R
Zrušený - 322/2005 Sb. - Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
322/2005 Sb. - Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
ikona P
Číslo předpisu 322/2005 Sb.
Částka 114
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 8. 2005
Rozeslán dne 22. 8. 2005
Platnost od 22. 8. 2005
Účinnost od 1. 9. 2005
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 183/1998 Sb., 171/1999 Sb., 284/2001 Sb., 361/2002 Sb., 249/2003 Sb., 467/2004 Sb.
Provádí předpis 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Novelizován předpisem 167/2006 Sb., 423/2006 Sb., 225/2007 Sb., 325/2008 Sb., 249/2009 Sb., 252/2010 Sb.
Zrušen předpisem 28/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a
  2. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví další studium, popřípadě výuku, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
  2. Vyhláška č. 171/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách.
  3. Vyhláška č. 284/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
  4. Vyhláška č. 361/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
  5. Vyhláška č. 249/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších přepisů.
  6. Vyhláška č. 467/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.9.2005.