28/2012 Sb. - Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
ikona P
Číslo předpisu 28/2012 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 1. 2012
Rozeslán dne 26. 1. 2012
Platnost od 26. 1. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Platnost do 31. 8. 2013
Ruší předpis 322/2005 Sb., 167/2006 Sb., 423/2006 Sb., 225/2007 Sb., 325/2008 Sb., 249/2009 Sb., 252/2010 Sb.
Provádí předpis 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Zrušen předpisem 267/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a
  2. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví další studium, popřípadě výuku, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.9.2012):

  1. Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
  2. Vyhláška č. 167/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
  3. Vyhláška č. 423/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
  4. Vyhláška č. 225/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 325/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Vyhláška č. 249/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Vyhláška č. 252/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.9.2012.