171/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
ikona P
Číslo předpisu 171/1999 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 7. 1999
Rozeslán dne 3. 8. 1999
Platnost od 3. 8. 1999
Účinnost od 1. 9. 1999
Platnost do 31. 8. 2005
Novelizuje předpis 183/1998 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.