467/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/98 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 467/2004 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 8. 2004
Rozeslán dne 13. 8. 2004
Platnost od 13. 8. 2004
Účinnost od 1. 9. 2004
Platnost do 31. 8. 2005
Novelizuje předpis 183/1998 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • Příloha č. 1 a č. 2 - nové znění.

Účinnost změn 1.9.2004.