225/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 225/2007 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 8. 2007
Rozeslán dne 31. 8. 2007
Platnost od 31. 8. 2007
Účinnost od 1. 9. 2007
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 322/2005 Sb.
Zrušen předpisem 28/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • přílohy č. 1 až č. 3 - nové znění.

Účinnost změn 1.9.2007.