167/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
ikona P
Číslo předpisu 167/2006 Sb.
Částka 57
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 4. 2006
Rozeslán dne 28. 4. 2006
Platnost od 28. 4. 2006
Účinnost od 30. 4. 2006
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 322/2005 Sb.
Zrušen předpisem 28/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
Změny:

  • v příloze č. 1 k vyhlášce o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, se bod 153 zrušuje.

Účinnost změn 30.4.2006.