361/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/98 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/99 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 361/2002 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 2002
Rozeslán dne 15. 8. 2002
Platnost od 15. 8. 2002
Účinnost od 1. 9. 2002
Platnost do 31. 8. 2005
Novelizuje předpis 183/1998 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.