249/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/2009 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 2009
Rozeslán dne 11. 8. 2009
Platnost od 11. 8. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 322/2005 Sb.
Zrušen předpisem 28/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
Změny:

  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 3 - nové znění.

Účinnost změn 1.9.2009.