423/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 423/2006 Sb.
Částka 135
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 8. 2006
Rozeslán dne 29. 8. 2006
Platnost od 29. 8. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 322/2005 Sb.
Zrušen předpisem 28/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách.
Změny:

  • v §1 se doplňuje písmeno e), které zní:
    "e) studium na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové a na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem.".
  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění,
  • Příloha č. 3 - nové znění.

Účinnost změn 1.9.2006.