183/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
ikona P
Číslo předpisu 183/1998 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 7. 1998
Rozeslán dne 7. 8. 1998
Platnost od 7. 8. 1998
Účinnost od 1. 9. 1998
Platnost do 31. 8. 2005
Opraven předpisem REG 995801
Ruší předpis 318/1995 Sb., 92/1997 Sb., 196/1997 Sb.
Provádí předpis 117/1995 Sb., 155/1995 Sb.
Novelizován předpisem 171/1999 Sb., 284/2001 Sb., 361/2002 Sb., 249/2003 Sb., 467/2004 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.