284/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/98 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/99 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 284/2001 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 7. 2001
Rozeslán dne 3. 8. 2001
Platnost od 3. 8. 2001
Účinnost od 1. 9. 2001
Platnost do 31. 8. 2005
Novelizuje předpis 183/1998 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.