249/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/98 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/2003 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 7. 2003
Rozeslán dne 5. 8. 2003
Platnost od 5. 8. 2003
Účinnost od 1. 9. 2003
Platnost do 31. 8. 2005
Novelizuje předpis 183/1998 Sb.
Zrušen předpisem 322/2005 Sb.