424/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 424/2002 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2002
Rozeslán dne 27. 9. 2002
Platnost od 27. 9. 2002
Účinnost od 27. 9. 2002
Platnost do 29. 4. 2004
Novelizuje předpis 199/1994 Sb.
Zrušen předpisem 40/2004 Sb.