229/1996 Sb. - O zadávání veřejných zakázek - úplné znění zákona č. 199/94 Sb.
Číslo předpisu 229/1996 Sb.
Částka 67
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 9. 1994
Rozeslán dne 26. 8. 1996
Platnost od 26. 8. 1996
Účinnost od 1. 7. 1996
Platnost do 30. 4. 2004
Úplné znění pr. př. 199/1994 Sb.
Zrušen předpisem 40/2004 Sb.