194/1988 Sb. - Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
ikona P
Číslo předpisu 194/1988 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 12. 1988
Rozeslán dne 14. 12. 1988
Platnost od 14. 12. 1988
Účinnost od 1. 1. 1989
Opraven předpisem REG 911301
Novelizuje předpis 69/1964 Sb., 96/1964 Sb., 30/1968 Sb., 170/1968 Sb., 84/1972 Sb.
Ruší předpis 133/1970 Sb., 37/1972 Sb., 158/1973 Sb., 149/1979 Sb., 115/1983 Sb.
Novelizován předpisem 130/1989 Sb., 82/1990 Sb., 83/1990 Sb., 166/1990 Sb., 297/1990 Sb.
Prováděn předpisem 95/1989 Sb., REG 890604, 22/1990 Sb., 35/1990 Sb., 43/1990 Sb., 58/1990 Sb., 254/1990 Sb., 569/1990 Sb., 581/1990 Sb., 108/1991 Sb., 223/1991 Sb., 555/1991 Sb., 38/1992 Sb.