126/1968 Sb. - Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku
ikona P
Číslo předpisu 126/1968 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 13. 9. 1968
Rozeslán dne 26. 9. 1968
Platnost od 26. 9. 1968
Účinnost od 26. 9. 1968
Platnost do 30. 6. 1990
Novelizován předpisem 99/1969 Sb., 137/1982 Sb., 17/1989 Sb., 83/1990 Sb., 84/1990 Sb.
Zrušen předpisem 200/1990 Sb.